Flexibele oplossingen van Celon


Onze oplossingen kunnen gecombineerd of los worden gebruikt om flexibel invulling te geven aan de vraagstukken van de organisatie. Snel resultaat, zonder grootschalig invoeringsproject.


Projectmanagement

Eenvoudige planning, uitvoering en bewaking van projecten in uw organisatie of afdeling. Automatische voortgangs- en statusinformatie geeft u inzicht in de stand van zaken en het verloop van het project.


 • Takenplanning
 • Begroting van kosten en opbrengsten
 • Capaciteitsbehoeften
 • Projectdossier (risico's/issues/scoping)
 • Voortgangsinformatie
 • Rapportages

Meer over Projectmanagement

Programmamanagement

De juiste tool bij het opstarten, sturen, bijwerken en afronden van uw programma. Kortom: grip houden. Met de module PGM kunt u uw doelen en inspanningen in samenhang vastleggen en de realisatie van de resultaten volgen.


 • Programmacanvas
 • Genereren van een programmaplan
 • Doelen - Inspanningen netwerk
 • Programmarapportages
 • Grip op inspanningen en projecten
 • Benefits / prestaties beheersen

Meer over Programmamanagement

Portfoliomanagement

Strategische organisatiedoelen en uw projectportfeuille in balans houden dat is de uitdaging. Grip houden op het ontstaan van projecten en het realiseren van de beoogde resultaten en benefits met behulp van integrale status- en voortgangsoverzichten.


 • Idee├źn, Initiatieven, Projecten scoren
 • Projecten koppelen aan doelen
 • Status- en voortgangsoverzichten
 • Dashboards voor monitoring
 • Historisch inzicht
 • Multi criteria analyses

Meer over Portfoliomanagement

Risicomanagement

Met het identificeren, registreren en monitoren van risico's en maatregelen wordt grip gehouden op de belangrijkste bedreigingen in de organisatie, een programma of in projecten. De basis van de module risicomanagement is de Risman-methode.


 • Registratie van risico's
 • Vastleggen van maatregelen
 • Flexibele rapportages
 • Escalatie workflows
 • Automatische historie en audit-trail
 • Benefits / prestaties beheersen

Meer over Risicomanagement

Resourcemanagement

Strategische organisatiedoelen en uw projectportfeuille in balans houden dat is de uitdaging. Grip houden op het ontstaan van projecten en het realiseren van de beoogde resultaten en benefits met behulp van integrale status- en voortgangsoverzichten.


 • Medewerkers vastleggen
 • Beschikbaarheidsroosters
 • Vaardigheden en skills
 • Capaciteitsplanning
 • Plangroepen (o.a. teams, afdeling)
 • Flexibele rapportages (draaitabellen)

Meer over Resourcemanagement

Inzetplanning en Tijdregistratie

Plan de inzet van medewerkers op taken/activiteiten voor een goed inzicht in de efficiente benutting van de beschikbare capaciteit. Medewerkers verantwoorden de (geplande) uren via een gebruikersvriendelijke tijdstaat. Flexibele rapportages zijn beschikbaar.


 • Vastlegging van taken en activiteiten
 • Registratie van medewerkers
 • Inzetplanning (dag, week, maand, jaar)
 • Tijdstaat per dag en per week
 • Optionele goedkeurings workflow
 • Flexibele rapportages (draaitabellen)

Meer over Inzetplanning en Tijdregistratie