Planisware

Een integrale oplossing

Planisware is het toonaangevende Project- en Portfoliomanagementsysteem dat onder andere door Gartner en Forrester hoog wordt aangeschreven.

Deze oplossing, die wereldwijd wordt gebruikt in diverse sectoren, biedt geavanceerde functionaliteit op het gebied van projectplanning, resourcemanagement, programmamanagement, ideeën en projectinitiatieven, Stage & Gate en projectfacturen.

Het conceptMet Planisware kunnen grote of complexe organisaties grip houden op hun resources, kosten en projectportfolio. Het systeem is flexibel zodat het aan te passen is aan de wensen van uw organisatie.

Planisware omvat onder andere:

 • Projectmanagement - 'Gantt charts' voor kritieke-padplanningen.
 • Portfoliomanagement - Selecteer de juiste projecten.
 • Resourcemanagement - Bewaak de beschikbaarheid.
 • Ideeën en initiatieven - Geef uw medewerkers de kans om te participeren.
 • Simulaties en scenario's - Geavanceerde mogelijkheden voor 'what if'-analyses.

Doe de goede projecten

Het selecteren van de juiste projecten is een proces dat begint met het opstellen van een strategische roadmap van het bedrijf en het verdelen van de budgetten. Maak keuzes waar uw bedrijf heen wil op de markt en definieer de juiste strategische doelen. Zet marktbehoeften en ideeën om in kansen om deze vervolgens in investeringscenario's te vergelijken met elkaar.


Planisware biedt door middel van scenarioplanning de mogelijkheid om u te assisteren bij het maken van de juiste keuzes die passen binnen de strategie van het bedrijf en de behoeften van de markt.


Doe de projecten goed

De uitvoering van projecten is een complex proces dat veel aspecten bevat. De projectmanager is verantwoordelijk voor het beheer van kosten en resources in zijn projecten, terwijl de resourcemanager verantwoordelijk is voor het leveren van de juiste resources. Planisware biedt met de project- en resourcemanagementmodule de middelen om dit proces optimaal te beheren.


Projectmanagement

De projectmanager wordt maximaal ondersteund door het projectmanagementdashboard. Hierin wordt helder weergegeven wat de voortgang van een project is ten opzichte van eerdere planning(en), wat de werkelijke kosten zijn ten opzichte van de begroting, de cashflow gedurende het project en de mate waarin het project bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen. Vanuit het dashboard kan de projectmanager doorklikken naar allerlei detailschermen, zoals Gantt-charts, resource-overzichten of financiële projectinformatie.


Resourcemanagement

De resourcemanagementmodule van Planisware ondersteunt het resource-aanvraagproces tussen projectmanagers en resourcemanagers en wordt door middel van een workflow aangestuurd. Planisware biedt middelen die de resourcemanager ondersteunen in het beoordelen van het resourceverzoek. Zo is de resterende capaciteit in een periode zichtbaar op afdelings- en op resourceniveau, maar het systeem doet ook voorstellen voor mogelijke kandidaten op een resourceverzoek, rekening houdend met de benodigde vaardigheden (kwalificaties, rollen) en de beschikbaarheid.

Rapportages en scenario's

Meten is weten. Dat geldt zeker voor de projecten die (gaan) lopen in uw organisatie. Hoeveel resources heeft u nog beschikbaar, wanneer wordt iets opgeleverd, in welke fase zit ieder project. Planisware biedt standaard een groot aantal overzichten op portfolioniveau aan die inzichten geven in deze zaken. Daarnaast is het mogelijk om verschillende 'what if'-scenario's te maken en te analyseren.


Rapporteren

De standaard aangeleverde rapportages van Planisware bieden volledig inzicht in de verschillende dimensies van de projecten. Daarnaast is er de mogelijkheid voor gebruikers om zelf aan de slag te gaan met het maken van rapportages en deze te delen met andere gebruikers.


Scenario's analyseren

De scenariomodule van Planisware geeft gebruikers de mogelijkheid om in een zandbakomgeving meerdere scenario's uit te proberen, zonder dat dit effect heeft op de werkelijkheid. Gebruikers kunnen vrijuit schuiven met planningen en resources, enkele projecten on-hold zetten en andere versnellen, waarbij de tool direct de impact laat zien van de genomen beslissingen.

Implementatie

FlexPace

Celon hanteert bij de implementatie van Planisware de FlexPace-methode. Deze methode is gebaseerd op het principe dat een succesvolle implementatie niet alleen bestaat uit de correcte levering van de software, maar pas eindigt wanneer gebruikers de meerwaarde van het systeem onderschrijven. FlexPace heeft het iteratieve element van Agile gekoppeld aan de best practises van eerdere implementaties en bestaat uit meerdere fases die ieder een eigen oplevering kennen.


Hosting

De Planisware-software is webtechnologie, dit kan op twee manieren worden gehost.

 • Bij u op locatie: u richt zelf een server in volgens specificaties van Celon, waarmee u alles in eigen beheer heeft.
 • SaaS: Celon biedt de software aan in de cloud, en neemt het technische beheer van u over.


Celon

Vaststellen wat Planisware voor uw organisatie kan betekenen?

Wilt u kijken wat Planisware kan betekenen voor uw organisatie/instelling of wilt u een demonstratie van de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak.


 • Projectmanagement
 • Resourcemanagement
 • Strategische portfolioplanning
 • Benefitsmanagement
 • Ideeën en businesscases
 • Certificering voor Stage-Gate en MSP

Neem contact op