Planning en tijdverantwoording voor Maatschappelijk Werk


Een instelling voor Maatschappelijk Werk en Ouderenzorg zorgt voor grip op de uren en declaratiestromen richting de Gemeente


Maatschappelijk Werk

De komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft het Maatschappelijk Werk in Nederland een forse verandering ondergaan. Gemeenten zijn vraaggericht gaan werken rondom dit onderwerp. Dit stelt ook heel andere eisen aan de manier waarop instellingen voor Maatschappelijk Werk samen met de gemeenten deze vragen invullen.

Naast de invoering van deze wet werden ook de decentralisatie én een forse bezuiniging doorgevoerd.


Uitdagingen: plannen en verantwoorden

Door de nieuwe manier van werken is de subsidiestroom richting de instellingen ook veranderd. In de uitvoering moet goed worden gelet op welke activiteiten de tijd geboekt kan worden. Periodiek worden de geschreven uren van maatschappelijk werkers verantwoord richting de opdrachtgevende gemeente. Als dit in de instelling niet goed georganiseerd is, wordt de maatschappelijk werker opgezadeld met allerlei, onnodige extra administratie.


Oplossing

De software voor planning en tijdregistratie van Celon vult op een praktische manier deze administratie in. De medewerkers worden ingepland op de activiteiten die zij zullen uitvoeren. Automatisch wordt een weekstaat gemaakt, waarop de maatschappelijk werker zijn of haar uren kan boeken. Geen onnodige activiteiten, lange zoeklijsten of ander ongemak.

De administratie of teamleider loopt eens per week de uren door, waarna het systeem de verdere verwerking regelt. De benodigde verantwoordingsoverzichten, budgetvergelijkingen en andere sturingsinformatie is met een druk op de knop beschikbaar.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via 085-2736368
of

Stuur een bericht

Resultaat

Door de invoering van Celon zijn de volgende resultaten behaald die de organisatie verder helpt in haar professionele ontwikkeling:
  • Eenvoudige tijdsregistratie voor werknemers
  • Betere controle op het werk dat wordt uitgevoerd, door onder meer scheiding tussen declarabel en niet-declarabel (productiviteit)
  • Eenduidige rapportages richting de cliënten
  • Koppeling met Verlof/Verzuim registratie (geautomatiseerd)