Brancheoplossingen van Celon


Celon heeft jarenlange ervaring opgedaan binnen diverse branches en sectoren. Zowel binnen de overheid en zorg als in het bedrijfsleven. Onze ervaringen zijn gebundeld in ‘best practices’, waarmee organisaties en instellingen snel resultaat zullen behalen.


Overheid en Non-profit

  • Capaciteitsplanning voor Ministeries en ZBO's
  • Inzetplanning en Tijdregistratie voor teams of afdeling binnen Gemeenten
  • Programmaplanning en -sturing binnen het Sociaal Domein
  • Projectvolgsysteem voor Waterschappen
  • Programma- en Projectvolgsysteem voor Provincies
  • Beheersing van financiele instrumenten binnen de Provincie Limburg
  • Investeringsplanning voor Provincies

Zorg en Welzijn

Enterprise (internationaal)

  • Innovatie en Portfoliomanagement (Tech sector)
  • Projectmanagement (Energy)
  • Portfolio en Projectmanagement (Pharma)

Industrie en Dienstverlening