Brancheoplossingen van Celon


Celon heeft jarenlange ervaring opgedaan binnen diverse branches en sectoren. Zowel binnen de overheid en zorg als in het bedrijfsleven. Onze ervaringen zijn gebundeld in ‘best practices’, waarmee organisaties en instellingen snel resultaat kunnen behalen.


Overheid en Non-profit

 • Capaciteitsplanning voor Ministeries en ZBO's
 • Inzetplanning en Tijdregistratie voor Gemeenten
 • Programmaplanning en -sturing binnen het Sociaal Domein
 • Projectvolgsysteem voor Waterschappen
 • Programma- en Projectvolgsysteem voor Provincies
 • Portfolioplanning voor Provincies
 • Investeringsplanning voor Provincies

Zorg en Welzijn

 • Inzetplanning en Tijdregistratie voor Maatschappelijk werk
 • Projectmanagement voor Nieuwbouw en Facilitair in Ziekenhuizen
 • Tijdverantwoording in de Thuiszorg
 • Capaciteitsplanning voor Maatschappelijke en Jeugdzorg

Enterprise (internationaal)

 • Innovatie en Portfoliomanagement (Tech sector)
 • Projectmanagement (Energy)
 • Portfolio en Projectmanagement (Pharma)

Industrie en Dienstverlening

 • Inzetplanning en Tijdregistratie voor de (maak)industrie
 • Projectbeheersing voor zakelijke dienstverlening
 • Capaciteitsplanning voor zakelijke dienstverlening
 • Inzetplanning en Tijdregistratie voor ICT afdelingen en organisaties