Partners

Consultancypartners

Haute Equipe

Samen met Haute Equipe werken we aan praktische ondersteuning van (programma)managers in het Sociale Domein bij gemeenten. De adviseurs van Haute Equipe hebben de expertise om de doelstellingen en gewenste effecten van de beleidsmakers te vertalen naar de uitvoering op de werkvloer. Onze software zal hen hier actief bij ondersteunen.

Twynstra Gudde

Samen met de risicomanagement experts van Twynstra Gudde is Twysk ontwikkeld, een specifieke oplossing om op een juiste en pragmatische manier risicomanagement uit te voeren met behulp van de RISMAN methode. Hiermee wordt het beheersen van risico's in programma's en projecten eenvoudiger. Bij de ontwikkeling is alle ervaring, kennis en kunde van de experts gebruikt, zodat u kunt profiteren van eenvoudige vastlegging, beheersing, analyse en rapportage.

Twynstra Gudde

Bij diverse gezamenlijke klanten hebben wij samengewerkt aan het realiseren van een pragmatische, solide oplossing voor programmatisch en projectmatig werken. Ook hebben adviseurs van Twynstra Gudde onze software uitgebreid geaudit.

Daarnaast hebben wij in diverse feedbackrondes nuttige tips gekregen over het verder ontwikkelen en uitbouwen van onze programmamanagementoplossing.

Kennispartners

Werken aan Programma's

Werken aan Programma's is hét online kennisportaal voor Programmamanagers in Nederland. Het is de online opvolger van het boek Programmamanagement, Sturen op samenhang. Naast veel achtergrondinformatie over programmamanagent wordt ook praktische ondersteuning geboden door voorbeelden, sjablonen en checklists aan te bieden.

Werken aan Programma's

Planrs.nl is het kennisplatform voor Planning & Scheduling. De missie van Planrs is het vakgebied te professionaliseren en Planners een betere basis te geven voor hun ontwikkeling. Naast interessante nieuwsberichten uit het vakgebied, bevat de site ook een handig overzicht van verschillende oplossingen in de markt.

Integratiepartners

Centric

Voor diverse klanten hebben wij een koppeling ontworpen en gebouwd met het Key2Financiën (K2F) systeem van Centric. De K2F software is het financiele bronsysteem. Onze oplossingen worden als een gespecialiseerde programma- en projectensubadministratie geintegreerd. Door deze koppeling ontstaat een geïntegreerd beeld van de stand van zaken van programma's en projecten binnen de organisatie. Niet aleen door de stand tot en met het heden in beeld te brengen, maar juist ook een prognose van de toekomst.

Esri

Geo informatie is voor moderne programma- of projectmanagers in het domein van ruimtelijke ordening niet meer weg te denken. Wij hebben bij een aantal klanten onze oplossing voor programmamanagement gekoppeld aan de mogelijk van ArcGis. Kaarten worden op die manier aangevuld met interactieve statusinformatie uit de programma's en projecten waar de betreffende gebieden bij betrokken zijn.

De toonaangevende InPlanning oplossing voor personeelsplanning van Intus Workforce Solutions is naadloos gekoppeld met de Celon functionaliteit voor tijdverantwoording en project- en resourceplanning. Roostergedreven organisaties en instelling die ook deels projectmatig werken (bijvoorbeeld de afdelingen R&D, ICT, Facilitair) kunnen op deze wijze hun projectmatige werkzaamheden eenvoudig combineren met de beschikbaarheid van medewerkers in het rooster.

Nmbrs is de moderne manier van HRM en salarisadministrie. Voor klanten hebben wij een standaard integratie tot stand gebracht tussen de HRM oplossing van Nmbrs en onze resourcemanagement en projectenoplossing. Medewerkers die door de HR afdeling worden toegevoegd (of gewijzigd) komen automatisch beschikbaar als een in te zetten resource voor projectleiders. Ook komen de verloftoezeggingen automatisch over. Daarnaast worden de verzuimdossiers gesynchroniseerd met de tijdverantwoording van Celon.

Oracle

Oracle eBusiness Suite (EBS) wordt door onze klanten ingezet als de integrale oplossing voor financiën, HRM, salarisverwerking, etc. EBS registreert en rapporteert alle benodigde realisatiecijfers. Aanvullend op de EBS functionaliteit wordt onze programma- en projectenoplossing naadloos gekoppeld. Deze koppeling biedt betrokkenen een overzicht van de realisatie en van de planning.

Unit 4

Unit 4's Coda wordt door diverse (overheids)klanten gebruikt als het financiële hart van de organisatie of instelling. Onze software voor het management van programma's en projecten wordt geintegreerd met dit systeem. Dit levert realisatiecijfers uit Coda op gecombineerd met de forecasts uit projecten en programma's.

Brancheorganisaties & Inkoopcombinaties

Comparex

Comparex is gespecialiseerd in licentiemanagement, inkoop, (technisch) productadvies en professionele clouddiensten. Comparex en Celon werken al jaren samen bij diverse opdrachtgevers ten aanzien van de invulling van de IT-behoeften.

Intrakoop

Intrakoop levert als inkoopcoöperatie voor de zorg rendement voor ziekenhuizen en zorgorganisaties in Nederland. Circa 600 zorgorganisaties met meer dan 7.000 locaties maken gebruik van de dienstverlening en slimme inkoopoplossingen. Wij bieden onze op zorginstellingen toegespitste planning- en tijdregistratie software aan via dit platform.

Protinus

Protinus ondersteunt organisaties met het flexibel invullen van diverse ICT-behoeften door middel van managed sourcing. Wij werken met Protinus samen aan diverse cases en aanbestedingstrajecten.