Onze software helpt u op praktische wijze met de planning en beheersing van Portfolio's, Programma's, Projecten en Resources

 Programmamanager

Snel en flexibel inzicht krijgen in uw doelen, inspanningen en middelen. Projectresultaten werken de status van uw programma bij.

 Lees verder

 Projectmanager

Inzicht geven in geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit van uw projecten. Actief monitoren van kpi's.

 Lees verder

 Portfoliomanager

Strategische organisatiedoelen en uw projectportfeuille in balans houden via scenarioplanningen.

 Lees verder

 Resourcemanager

Inzicht geven en actief monitoren van de over- of onderbezetting van uw personeel. Capaciteitsplanning op de korte en lange termijn.

 Lees verder

 Controller

Actief monitoren van de financiële status van projecten en programma's, en indicaties van over- en onderbestedingen.

 Lees verder

 Opdrachtgever

Feitelijk en juist worden geïnformeerd over bereikte doelstellingen of resultaten. Transparantie over werkelijke kosten.

 Lees verder

Over Celon

Celon logo

Met onze dienstverlening richten wij ons op het inzichtelijk maken van het verleden, het nu en de toekomst van uw programma en projecten. Wat zijn de doelstellingen, hoeveel is daarvan behaald en wat gaan we nog behalen, met andere woorden, liggen we op schema?

Dit doen wij door het beschikbaar stellen van passende software en door dienstverlening waarbij wij u op praktische wijze ondersteunen. De combinatie van beide aspecten leidt tot de juiste (management)informatie voor het maken van de juiste keuzes.