Onze software helpt u op praktische wijze met de planning en beheersing van Portfolio's, Programma's, Projecten en Resources
Celon

Programmamanager

Snel en flexibel inzicht krijgen in uw doelen, inspanningen en middelen. Projectresultaten werken de status van uw programma bij. Lees verder

Projectmanager

Inzicht geven in geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit van uw projecten. Actief monitoren van kpi's. Lees verder

Controller

Actief monitoren van de financiële status van projecten en programma's, en indicaties van over- en onderbestedingen. Lees verder

Portfoliomanager

Strategische organisatiedoelen en uw projectportfeuille in balans houden via scenarioplanningen. Lees verder

Resourcemanager

Inzicht geven en actief monitoren van de over- of onderbezetting van uw personeel. Korte en lange termijn capaciteitsplanning. Lees verder

Opdrachtgever

Feitelijk en juist worden geïnformeerd over bereikte doelstellingen of resultaten. Transparantie over werkelijke kosten. Lees verder

Berichten

12Feb

Celon is integratiepartner geworden van Nmbrs


Het Celon PPM platform is voorzien van een standaardkoppeling met het HRM en salarissysteem van Nmbrs. Klanten kunnen nu eenvoudig de beschikbaarheid van medewerkers gebruiken in de projecten en capaciteitsplanningen. Lees meer

Klant aan het woord

Over Celon

Met onze dienstverlening richten wij ons op het inzichtelijk maken van het verleden, het nu en de toekomst van uw programma en projecten. Wat zijn de doelstellingen, hoeveel is daarvan behaald en wat gaan we nog behalen, met andere woorden, liggen we op schema?

Dit doen wij door het beschikbaar stellen van passende software en door dienstverlening waarbij wij u op praktische wijze ondersteunen. De combinatie van beide aspecten leidt tot de juiste (management)informatie voor het maken van de juiste keuzes.Macbook