Flexibele oplossingen van Celon


Onze oplossingen kunnen gecombineerd of los worden gebruikt om flexibel invulling te geven aan de vraagstukken van de organisatie. Snel resultaat, zonder grootschalig invoeringsproject.


Projectmanager

Eenvoudige planning, uitvoering en bewaking van projecten in uw organisatie of afdeling. Automatische voortgangs- en statusinformatie geeft u inzicht in de stand van zaken en het verloop van het project.


 • Takenplanning
 • Begroting van kosten en opbrengsten
 • Capaciteitsbehoeften
 • Projectdossier (risico's/issues/scoping)
 • Voortgangsinformatie
 • Rapportages

Meer over Projectmanager

Programmamanager

De juiste tool bij het opstarten, sturen, bijwerken en afronden van uw programma. Kortom: grip houden. Met de module PGM kunt u uw doelen en inspanningen in samenhang vastleggen en de realisatie van de resultaten volgen.


 • Programmacanvas
 • Genereren van een programmaplan
 • Doelen - Inspanningen netwerk
 • Programmarapportages
 • Grip op inspanningen en projecten
 • Benefits / prestaties beheersen

Meer over Programmamanager

Portfoliomanagement

Strategische organisatiedoelen en uw projectportfeuille in balans houden dat is de uitdaging. Grip houden op het ontstaan van projecten en het realiseren van de beoogde resultaten en benefits met behulp van integrale status- en voortgangsoverzichten.


 • Ideeën, Initiatieven, Projecten scoren
 • Projecten koppelen aan doelen
 • Status- en voortgangsoverzichten
 • Dashboards voor monitoring
 • Historisch inzicht
 • Multi criteria analyses

Meer over Portfoliomanagement

Risicomanagement

Met het identificeren, registreren en monitoren van risico's en maatregelen wordt grip gehouden op de belangrijkste bedreigingen in de organisatie, een programma of in projecten. De basis van de module risicomanagement is de Risman-methode.


 • Registratie van risico's
 • Vastleggen van maatregelen
 • Flexibele rapportages
 • Escalatie workflows
 • Automatische historie en audit-trail
 • Benefits / prestaties beheersen

Meer over Risicomanagement

Resourcemanagement

Strategische organisatiedoelen en uw projectportfeuille in balans houden dat is de uitdaging. Grip houden op het ontstaan van projecten en het realiseren van de beoogde resultaten en benefits met behulp van integrale status- en voortgangsoverzichten.


 • Medewerkers vastleggen
 • Beschikbaarheidsroosters
 • Vaardigheden en skills
 • Capaciteitsplanning
 • Plangroepen (o.a. teams, afdeling)
 • Flexibele rapportages (draaitabellen)

Meer over Resourcemanagement

Controller

Actief monitoren van en grip houden op de financiële status van projecten en programma's, en indicaties van over- en onderbestedingen. De (project)controller is de spin in het web tussen de projectmanagers en de financiële administratie.


 • Inzicht in de kosten en opbrengsten
 • Inzicht in de verplichtingen (commitments of obligo's)
 • Registratie van het projectbudget en alle wijzigingen daarop
 • Real time indicatoren van over- en onderbesteding
 • Rapportages via tabellen en draaitabellen
 • Bewakingsoverzichten via Excel

Meer over Controller

Opdrachtgever

Feitelijk en juist worden geïnformeerd over bereikte doelstellingen of resultaten. Transparantie over werkelijke kosten. Inzicht in de belangrijkste risico's. Een realistisch beeld bij de haalbaarheid en planning.


 • Transparante besluitvorming
 • Realistische planning
 • Inzicht in risico's en gevolgen
 • Betrouwbaar financieel inzicht
 • Inzicht in resultaten
 • Helder beeld van stakeholders en betrokkenen

Meer over Opdrachtgever