Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Celon Solutions BV (hierna: Celon) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Celon, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Celon verstrekt.

Celon kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

Waarom Celon gegevens nodig heeft

Celon verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Celon uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit software abonnementen en zakelijke dienstverlening.


Hoe lang Celon gegevens bewaart

Celon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


Delen met anderen

Celon verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Celon worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Celon gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@celon.nl. Celon zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiligen

Celon Solutions BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Celon Solutions BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Celon verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Celon op via info@celon.nl. Celon.nl is een website van Celon Solutions BV.

Celon Solutions BV is als volgt te bereiken:

Bergweg 165
3707 AC Zeist

Telefoon 085-2736368
E-mail info@celon.nl

Kamer van Koophandel 30206815


Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD) of Responsible Disclosure (RD)

Wij beschouwen de veiligheid van onze systemen als een topprioriteit, maar hoeveel moeite we ook steken in systeembeveiliging, er kunnen nog steeds kwetsbaarheden aanwezig zijn.

Als u een kwetsbaarheid ontdekt, willen we dat graag weten, zodat we maatregelen kunnen nemen om deze zo snel mogelijk te verhelpen. We willen u vragen om ons te helpen onze klanten en onze systemen beter te beschermen.

Doe a.u.b. het volgende:

 • E-mail uw bevindingen naar support@celon.nl. Versleutel uw bevindingen met onze PGP-sleutel om te voorkomen dat deze kritieke informatie in verkeerde handen valt;
 • Maak geen gebruik van de kwetsbaarheid of het probleem dat u heeft ontdekt, bijvoorbeeld door meer gegevens te downloaden dan nodig is om de kwetsbaarheid aan te tonen of door gegevens van anderen te verwijderen of aan te passen;
 • Vertel het probleem niet aan anderen voordat het is opgelost;
 • Voer geen aanvallen uit op de fysieke beveiliging, m.b.v. social engineering, met gedistribueerde denial of service, met spam of applicaties van derden;
 • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal zijn het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een beschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexe kwetsbaarheden is wellicht meer uitleg nodig.

Wat we beloven:
 • We zullen binnen 3 werkdagen op uw melding reageren met onze evaluatie van de melding en een verwachte datum voor een oplossing
 • Als u de bovenstaande instructies heeft opgevolgd, zullen we geen juridische stappen tegen u ondernemen met betrekking tot de melding
 • Wij behandelen uw melding strikt vertrouwelijk en geven uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming door aan derden
 • We houden u op de hoogte van de voortgang bij het oplossen van het probleem
 • In de openbare informatie over het gemelde probleem vermelden we uw naam als de ontdekker van het probleem (tenzij u anders wenst)

We streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en we willen graag een actieve rol spelen in de uiteindelijke publicatie over het probleem nadat het is opgelost.