Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Celon Solutions BV (hierna: Celon) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Celon, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Celon verstrekt.

Celon kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Celon gegevens nodig heeft

Celon verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Celon uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit software abonnementen en zakelijke dienstverlening.


Hoe lang Celon gegevens bewaart

Celon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


Delen met anderen

Celon verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Celon worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Celon gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@celon.nl. Celon zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiligen

Celon Solutions BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Celon Solutions BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Celon verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Celon op via info@celon.nl. Celon.nl is een website van Celon Solutions BV.

Celon Solutions BV is als volgt te bereiken:

Bergweg 165
3707 AC Zeist

Telefoon 085-2736368
E-mail info@celon.nl

Kamer van Koophandel 30206815