Eenvoudig, foutloos en tijdig factureren


Projectbeheersing in de consultancy en dienstverlening: plannen, dossiervorming én financiele afwikkeling kunnen hand in hand gaan


Consultancy en dienstverlening

De economie is goed op gang en dat zorgt ervoor dat de consultancy, dienstverlening en interims weer flink in de lift zitten. De meeste van hen hebben de afgelopen jaren matig gedraaid en veel prijsdruk van onder andere ZZP'ers ondervonden.

Juist nu het weer goed gaat, is het verstandig om de administratieve kant van het bureau of collectief goed te organiseren.


Uitdaging 1: grip op de opdrachtportefeuille

Door alle projecten in een systeem vast te leggen wordt een inzichtelijke 'pijplijn' gemaakt van de huidige en aankomende projecten. Op een eenvoudige manier kunnen kenmerkjes meegeven worden, waarbij ook de nog niet gemandateerde projecten meegenomen kunnen worden in de capaciteits- en inzetplanning.

Overplanning en leegloop komen zo tijdig in beeld en kunnen pro actief worden voorkomen.


Uitdaging 2: eenduidige projectdossiers

De professionals of consultants zijn zelf verantwoordelijk voor het juist bijhouden van de informatiestromen in en rondom het project. Door te zorgen dat al deze informatie op een centrale plaats is vastgelegd, ontstaan een overdraagbaar, digitaal dossier.

Hierin kunnen, naast praktische zaken als de planning van de activiteiten en de doorlooptijd, bijvoorbeeld ook documenten worden vastgelegd.


Uitdaging 3: Snel, foutloos en efficient factureren

Een goede tijdregistratie eventueel aangevuld met de registratie van kilometers of andere declaraties is de basis voor het facturatieproces. Door fouten tijdens de vastlegging ervan te voorkomen, is de facturatie achteraf snel en eenvoudig te realiseren.

De professionals kunnen alleen uren schrijven op activiteiten waarop zij zijn ingepland. Tussentijds kunnen overzichten worden gemaakt die ter goedkeuring aan de klant worden voorgelegd. Met een druk op de knop worden de goedgekeurde uren klaargezet voor facturatie.


Oplossing

Consultancy workflow inzetplanning en tijdregistratie

De alles in een oplossing van Celon kan helpen bij het inzichtelijk krijgen en houden van alle projecten binnen de organisatie. Ook de aankomende projecten en uitgebrachte offertes kunnen opgevoerd worden.

Hiermee ontstaat een totaalbeeld van de bezetting nu en in de toekomst.

Door het netjes bijhouden van de projectdossiers en het tijdig registeren van de gewerkte uren, is het maken van de projectfactuur zeer eenvoudig.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via 085-2736368
of

Stuur een bericht

Resultaat

Het toepassen van Celon heeft gezorgd voor:
  • Een goed beeld van de huidige én toekomstige opdrachtenportefeuille
  • Duidelijke, overdraagbare en transparante projectdossiers
  • Een flinke efficiency slag op het maandelijkse facturatieproces