Slimme tijdregistratie voor de thuiszorg


Voorkomen van extra administratief werk voor medewerkers van thuiszorginstellingen


Thuiszorg

De thuiszorg heeft roerige jaren achter de rug. Problemen met kostenbeheersing, grip kwijtraken op de planning en bemensing en de invoering van dure, onhandige automatisering heeft tot veel onrust geleid.

Er zijn gelukkig ook positieve voorbeelden te vinden.


Uitdaging: voorkomen van extra administratie

Door de introductie van allerlei clientplanningsystemen is de balans soms wat doorgeslagen naar het verzamelen van zeer gedetailleerde informatie over de tijdsbesteding van verzorgers. Dit heeft in veel gevallen geleid tot aanzienlijke, extra administratieve inspanning. Tijd die niet meer aan de patient of client besteed kan worden.


Oplossing

De tijdregistratie module van Celon kan helpen bij het voorkomen van deze extra administratieve last. Medewerkers krijgen een overzichtelijk lijstje gepresenteerd van activiteiten en clienten. Hierop kan de tijd worden geboekt en eventueel kilometers of andere gegevens. De medewerker stuurt deze informatie in en het systeem zorgt automatisch voor de verdere verwerking. De benodigde overzichten en rapportages voor het management en andere betrokkenen kan daarna eenvoudig worden gemaakt.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via 085-2736368
of

Stuur een bericht

Resultaat

De invoering van Celon heeft geleid tot:
  • Eenvoudige tijdsregistratie voor werknemers
  • Direct vastleggen van gereden kilometers
  • Na een goedkeuringsslag zijn rapportages direct beschikbaar voor het management