Nieuwsberichten

Reageren op een bericht?

Als u wilt reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Samen met de risico-adviseurs van Twynstra Gudde hebben wij Twysk gelanceerd. Met deze module binnen Celon PGM is het mogelijk om eenvoudig een risicodossier vast te leggen en bij te houden. De module is gebaseerd op de RISMAN-methode.

Samen met de adviseurs en bedenkers van de RISMAN-mehtode en Twynstra Gudde hebben wij deze module ontwikkeld zodat deze optimaal aansluit bij de theorie, als ook de praktische uitvoering van de theorie.

Versie 7.0 van het systeem is live gegaan. Hierin is weer allerlei nieuwe functionaliteit beschikbaar en is bestaande functionaliteit verbeterd.

Onder andere aangepast of nieuw in deze versie:

 • Nieuwe draaitabellen voor, onder andere, risico's, documenten, taken en financiĆ«n zijn beschikbaar gekomen.
 • Monitoren met overzichten van resources, programma's en projecten.
 • Vastlegging van scopewijzingen is nu ook mogelijk

Versie 6.0 van het systeem is live gegaan. Hierin is weer allerlei nieuwe functionaliteit beschikbaar en is bestaande functionaliteit verbeterd.

Onder andere aangepast of nieuw in deze versie:

 • Aanmaken van cliĆ«nten en de koppeling naar projecten en programma's.
 • Nieuwe canvassen zijn toegevoegd, waaronder het LEAN-canvas.
 • Uitgebreidere dashboards voor projecten voor nog meer sturingsinformatie.

Celon Solutions BV en Haute Equipe Partners in Public slaan de handen ineen om samen gemeenten te ondersteunen bij de programmatische inrichting van het Sociaal Domein.

Haute Equipe is een toonaangevend adviesbureau voor overheid en onderwijs. Zij houden zich bezig met vraagstukken op, onder andere, het gebied van procesmanagement, subsidies en het sociaal domein. Gezamenlijk zetten wij ons in voor een praktisch en uitvoerbaar advies.

Versie 5.0 van het systeem is live gegaan. Hierin is weer allerlei nieuwe functionaliteit beschikbaar en is bestaande functionaliteit verbeterd.

Onder andere aangepast of nieuw in deze versie:

 • De verschillende canvassen in het systeem hebben een eigen module gekregen.
 • Nieuwe draaitabellen over snapshots, of foto's, van projecten en programma's.
 • Nieuwe helpmodule met meer en uitgebreidere teksten met uitleg over de applicatie en het systeem.

De projectvoortgang is uitgebreid. Naast het bijhouden van de kwantitatieve gegevens van het project, is het nu ook mogelijk om hier een kwalitatief oordeel aan te koppelen.

Doormiddel van een grafische indicator, een smiley, is het mogelijk om voor de verschillende voortgangsaspecten van het project aan te geven wat de status hiervan is. Naast de grafische indicator heeft de projectmanager ook de mogelijkheid om hier een begeleidende tekst bij te schrijven. Samen geeft dit het kwalitatieve oordeel aan van de huidige status van het project.

Ook is de mogelijk om een snapshot, of foto, van het project te maken nieuw. Hiermee wordt een kopie van de huidige status van het project gemaakt. Vervolgens is het mogelijk om de verschillende foto's van het project met elkaar te vergelijken om zo de status van het project door de tijd heen te volgen.

Versie 4.0 van het systeem is live gegaan. Hierin is weer allerlei nieuwe functionaliteit beschikbaar en is bestaande functionaliteit verbeterd.

Onder andere aangepast of nieuw in deze versie:

 • Het is mogelijk om notificaties te sturen naar medewerkers wanneer zij nog geen tijdstaat hebben ingediend.
 • Het Program Canvas is aangepast aan de nieuwe layout.
 • Vastlegging van labels op verschillende entiteiten als projecten, programma's en taken is mogelijk.

Met de Program Canvas en Project Canvas software van Celon kun je het canvas nu ook digitaal gebruiken. Je kunt het canvas op een (groot) scherm of beamer projecteren, zodat iedereen mee kan kijken. Handig is dat je verschillende versies van een canvas kunt bewaren. In diverse stadia van het brainstormen kun je een 'foto' maken van het canvas, om later terug te kijken op de ontwikkeling van in de invulling van het canvas. Ook zijn in het Program Canvas de diverse hulpvragen opgenomen die je helpen bij het invullen ervan.

Om gebruik te maken van de canvassen, kan een gratis account aangevraagd worden via de helpdesk van Celon. Geef hiervoor je e-mailadres, je naam en de organisatie- of bedrijfsnaam door aan support@celon.nl. Celon stuurt dan een bevestigingsmail met alle inloggegevens.

Het Celon PPM platform is voorzien van een standaardkoppeling met het HRM en salarissysteem van Nmbrs. Klanten kunnen nu eenvoudig de beschikbaarheid van medewerkers gebruiken in de projecten en capaciteitsplanningen.

Hierbij worden periodiek drie informatiestromen uit Nmbrs in Celon verwerkt:

 1. HRM gegevens worden gesynchroniseerd met de resourcegegevens
 2. Alle goedgekeurde verlofaanvragen worden in de beschikbare capaciteit van de medewerker verwerkt
 3. Alle ziektedossiers worden in de tijdstaat van de medewerker ingevuld